wacaco nanopresso NS adapter for capsule 1 short

Uống Espresso Nespresso capsules mọi lúc mọi nơi với Wacaco Nanopresso

Wacaco nanopresso 

là dòng máy pha espresso mini cầm tay nhỏ nhất trong năm 2020. Mạnh mẽ và đa năng sử dụng cả bột và viên nén espresso nespresso capsules

👉 Nhỏ gọn cho di chuyển bất kỳ đâu bạn muốn.

👉 Thao tác đơn giản, nước sôi là mấu chốt vấn đề của bạn.

👉 Vệ sinh dụng cụ cực kỳ nhanh gọn với viên nén.

Wacaco Nanopresso Moss Green+Case - New hand espresso 18bar

 

Wacaco Nanopresso
Xem máy pha cà phê mini Nanopresso Tại Đây.

https://www.youtube.com/watch?v=Zn49h36Hk20&fbclid=IwAR0HdYpPkSjEihrA73CeqDSlBmaVujWPEx_k3l6oC8Ubj5x9guqkL26rXtg